ID du rapport: fyJM
Version du ilivalidator: 1.11.3
Date d'exécution: 2019-12-24 15:17:03 +0100
av avec les paramètres suivants: --forceTypeValidation --allowItfAreaHoles


Offre AI BE BL BS GR JU LU NW OW SG SH SO SZ TG VD ZG
av

Offre Canton Statut Message d'erreur Log
av AI keine
av BE keine
av BL keine
av BS Error: GC overhead limit exceeded
av GR keine
av JU keine
av LU keine
av NW keine
av OW keine
av SG keine
av SH keine
av SO keine
av SZ keine
av TG keine
av VD keine
av ZG keine